14CSV3006 佳佳

雜交一代南瓜

果肉較軟身,表皮硬耐運輸。在南中國地區於定植後33天在第八節開始結瓜。開花後41天可採收。定植後75天可開始有收成並於定植後135天結束。每株可座三個果。株距一米,畝產約為1.13噸。本品種較早熟,於結瓜後長勢轉弱,需及時採收。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT US:

Phone: +852 2873 6306

Fax: +852 2873 6429
Email: info@cloverseed.com.hk

ADDRESS:

Little HK Village, Lot Nos. 91-104, Shouson Hill, Hong Kong

© 2019
By Clover Seed Co., Ltd.